Zhvillimi.

Aplikacione Web & mobile

Eksperienca e perdoruesit

100% e personalizueshme, moderne e personalizuar, e përshtatshme për çdo lloj mbështetje, rrjedhshmëri, performancë.

Sites internet & E-Commerce

Efikasitet

Përdorimi i thjeshtuar, kostot më të ulëta, sistemet për organizimin dhe shitjen e produkteve/shërbimeve.

Projektim & Dizajn

Kreativiteti

Konceptimi, dizajnimi, krijimi i identitetit vizual, programimi i faqes dhe bazës së të dhënave.

Aplikacione Web & mobile

Eksperienca e perdoruesit

100% e personalizueshme, moderne e personalizuar, e përshtatshme për çdo lloj mbështetje, rrjedhshmëri, performancë.
Sites internet &
E-Commerce
Efikasiteti

Përparësitë: përdorim i thjeshtuar, kosto më e ulët, sisteme për organizimin dhe shitjen e produkteve/shërbimeve.

Projektim
& Dizajn

Kreativitet

Konceptimi, dizajnimi dhe programimi i faqes dhe bazës së të dhënave të saj.

Ndihmë & Mirëmbajtje.

Instant-Programming specializohet në mbështetjen dhe zhvillimin e faqeve tuaja ekzistuese të WordPress (dhe CMS-ve të tjera) duke ofruar shërbime të ndryshme:

  • Instalimi dhe modifikimi i shtojcave
  • Shtimi i funksionaliteteve
  • Migrimi i serverit
  • Shtimi dhe Redaktimi i Përmbajtjes në Faqen Tuaj
  • Rezervimet e faqes dhe bazës së të dhënave
  • Përditësimet për temat, shtojcat dhe shtesat
  • Sistemet e sigurisë

Wordpress

assistance

Marketing.

Marketingu është i nevojshëm për zhvillimin e duhur të biznesit tuaj sepse rrit dukshmërinë tuaj në internet dhe për këtë arsye tërheq më shumë perspektiva. Instant-Programming ofron disa teknika që lejojnë faqen tuaj të shfaqet në platforma të ndryshme dixhitale dhe të dallohet nga konkurrentët tuaj.

Marketingu është i nevojshëm për zhvillimin e duhur të biznesit tuaj sepse rrit dukshmërinë tuaj në internet dhe për këtë arsye tërheq më shumë perspektiva. Instant-Programming ofron disa teknika që lejojnë faqen tuaj të shfaqet në platforma të ndryshme dixhitale dhe të dallohet nga konkurrentët tuaj.

Kontraktimi i jashtëm.

A dëshiron kompania juaj të zhvendosë projekte zhvillimi, ndihme ose mirëmbajtjeje? Programimi i menjëhershëm është zgjidhja. Njohuria e fituar gjatë viteve na lejon të ofrojmë shërbime në një fushë të gjerë të teknologjive të internetit (React js and Native, Laravel, Vue js, Cake PHP, WordPress dhe Woocommerce, Shopify, JavaScript, PHP, CSS, HTML5). Tashmë partnerë të disa ndërmarrjeve në Evropë, përvoja dhe shërbimet e ofruara bëjnë të mundur plotësimin e nevojave tuaja me një çmim të pakonkurueshëm.